free wordpress joomla theme templatebon de reductioncode de reductioncode reduccode promo
Slide One Slide One Slide One Slide One Slide One

Wycieczka najmłodszych strażaków MDP OSP Jordanów do KP PSP w Suchej Beskidzkiej

W dniu 2 kwietnia 2016 r. dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Okrzesika najmłodsi adepci sztuki pożarniczej z MDP OSP Jordanów uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach, które zostały przeprowadzone w Ogniku, znajdującego się na terenie KP PSP w Suchej Beskidzkiej.

Ognik to sala edukacyjna dla dzieci, która została otwarta 23 lutego 2016 r. w KP PSP Sucha Beskidzka w ramach rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. Grupa docelowa dla której została przygotowana ta sala to uczniowie klas I – III szkół podstawowych, którzy dzięki zaangażowaniu i pracy suskich strażaków poznają w teorii i praktyce zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Celem wycieczki naszych najmłodszych „Ogników” było min.:

- zapoznanie z zakresem służby strażaków w Państwowej Straży Pożarnej,

- edukacja z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej,

- uczenie bezpiecznych zachowań,

- zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku pożaru

Podczas wizyty w Komendzie odbyły się zajęcia teoretyczne dla najmłodszych w sali Ognik z zakresu wymienionego min. powyżej, przeprowadzone przez kpt. Adriana Zembola z KP PSP w Suchej Beskidzkiej, który na co dzień jest również czynnym członkiem podziału bojowego OSP Jordanów. Nasze druhny i druhowie podczas ciekawej prezentacji aktywnie w niej uczestniczyli, a odpowiedzi na zadawane przez prowadzącego pytania były zawsze trafne. Podczas zajęć zaznajomili się również z armaturą i sprzętem ochrony osobistej strażaka ratownika i prawdopodobnie większość z nich pierwszy raz stanęła na prawdziwej strażackiej drabinie, aby zadzwonić tradycyjnym dzwonem używanym do oznajmiania o zmianie służby strażaków JRG. Przed tym jednak każdy miał możliwość sprawdzenia i osobistego przekonania się co to znaczą „ciepłe drzwi”, jak rozprzestrzenia się pożar oraz jak należy takie drzwi otwierać w przypadku pożaru. Następnie została przećwiczona ewakuacja z zadymionego pomieszczenia objętego pożarem. Na koniec pierwszej części wizyty „Ogniki” zobaczyły spalone urządzenia RTV i AGD, które były bezpośrednią przyczyną powstałych w rzeczywistości pożarów. Następnie każdy uczestnik otrzymał odpowiedni Certyfikat potwierdzający udział w programie edukacji dla bezpieczeństwa OGNIK.

Druga część wizyty to zwiedzanie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej, podczas którego st. kpt. inż. Mariusz Leśniakiewicz – Dowódca JRG objaśnił i zaznajomił wszystkich min. ze sprzętem stosowanym podczas działań ratowniczo – gaśniczych przez suskich strażaków, samochodami bojowymi i innymi pojazdami specjalnymi. Pokazano również ścianę wspinaczkową używaną w sporcie pożarniczym tzw. „hakówce”, w której niejednokrotnie startował min. jeden z obecnych opiekunów dh Robert Białoń, na co dzień również strażak zawodowy w JRG Rabka. Na koniec wszyscy mieli okazję zobaczyć jak wygląda prawdziwe stanowisko kierowania działaniami, gdzie min. przyjmowane są wszystkie zgłoszenia i dysponowane odpowiednie zastępy JRG oraz w razie konieczności pozostałe jednostki OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie serdecznie dziękuje Komendzie Powiatowej w Suchej Beskidzkiej za bardzo ciekawe i interesujące zajęcia. Wiedza pochłonięta podczas tych zajęć przez naszych najmłodszych strażaków zapewne niejednokrotnie zaprocentuje w przyszłości podczas kolejnych etapów zdobywania wiedzy pożarniczej.

Tekst i zdjęcia: Adam Nizioł