free wordpress joomla theme templatebon de reductioncode de reductioncode reduccode promo
Slide One Slide One Slide One Slide One Slide One

logo lgd 3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Szanowni Państwo!

Miło Nam poinformować, że dnia 31 stycznia 2018 r. zakończyliśmy inwestycję w ramach projektu pn. "Przebudowa świetlicy i klatki schodowej w budynku remizy OSP Jordanów" dofinansowanego z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację operacji w zakresie poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w wysokości 200 000,00 zł oraz Umowy zawartej w dniu 26 lipca 2017 r. z Zarządem Województwa Małopolskiego.
Pragniemy podziękować gorąco wszystkim osobom zaangażowanym w realizację w/w projektu.

Dziękujemy pracownikom LGD "Podbabiogórze" za wsparcie merytoryczne w pozyskaniu środków pieniężnych.
Dziękujemy również Mieszkańcom Jordanowa, którzy oddali swój głos na OSP Jordanów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.