Drukuj
Odsłony: 232

logo lgd 3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w grudniu 2018 r. zakończyliśmy projekt pn. "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez zakup instrumentów, wyposażenia dla Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie oraz remont pomieszczeń sanitarnych". W ramach projektu dofinansowanego z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację operacji w zakresie poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zakupiliśmy dwa nowe instrumenty saksofon tj. barytonowy i obój, wyremontowaliśmy pomieszczenia sanitarne przylegające do sali widowiskowo-szkoleniowej, jak również zakupiliśmy nową szafę na mundury.
Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w wysokości 50 000,00 zł oraz Umowy zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego.
Pragniemy podziękować gorąco wszystkim osobom zaangażowanym w realizację w/w projektu, a w szczególności dh Karolinie Orawczyk i dh Andrzejowi Orawczyk za przygotowanie i rozliczenie całego wniosku.
Dziękujemy pracownikom LGD "Podbabiogórze" za wsparcie merytoryczne w pozyskaniu środków pieniężnych.