free wordpress joomla theme templatebon de reductioncode de reductioncode reduccode promo
Slide One Slide One Slide One Slide One Slide One

Wycieczka najmłodszych strażaków MDP OSP Jordanów do KP PSP w Suchej Beskidzkiej

W dniu 2 kwietnia 2016 r. dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Okrzesika najmłodsi adepci sztuki pożarniczej z MDP OSP Jordanów uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach, które zostały przeprowadzone w Ogniku, znajdującego się na terenie KP PSP w Suchej Beskidzkiej.

Ognik to sala edukacyjna dla dzieci, która została otwarta 23 lutego 2016 r. w KP PSP Sucha Beskidzka w ramach rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. Grupa docelowa dla której została przygotowana ta sala to uczniowie klas I – III szkół podstawowych, którzy dzięki zaangażowaniu i pracy suskich strażaków poznają w teorii i praktyce zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Celem wycieczki naszych najmłodszych „Ogników” było min.:

- zapoznanie z zakresem służby strażaków w Państwowej Straży Pożarnej,

- edukacja z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej,

- uczenie bezpiecznych zachowań,

- zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku pożaru

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W OSP JORDANÓW

W dniu 6 marca 2016 r. odbyło się w OSP Jordanów Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Podczas zebrania został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna OSP Jordanów w następującym składzie:

Prezes: dh Nizioł Adam
V-ce Prezes do spraw kulturalnych, Kierownik orkiestry: dh Orawczyk Andrzej
V-ce Prezes do spraw gospodarczych: dh Leśniakiewicz Marek
Naczelnik: dh Gwiazdonik Andrzej
Zastępca naczelnika: dh Przetocki Bronisław
Skarbnik: dh Orawczyk Karolina
Sekretarz: dh Gierat-Regulska Ewelina
Gospodarz: dh Białoń Andrzej
Członek zarządu: dh Leśniakiewicz Mariusz

Komisja Rewizyjna :
Przewodniczący: dh Reroń Edward
Członek: dh Bierówka Marek
Członek: dh Proszek Zbigniew

 

Pierwsze miejsce Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

OSP Jordanów

w II Halowym Turnieju MDP "Brzezna 2016"!!!

251

W dniu 23 stycznia 2016 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie wzięła udział w II Halowym Turnieju MDP „Brzezna 2016”, który odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół w Brzeznej w powiecie nowosądeckim. W turnieju udział wzięło 291 zawodników i zawodniczek reprezentujących 20 drużyn dziewcząt oraz 39 drużyn chłopców powiatu nowosądeckiego. Gościnie wystąpiły 3 drużyny ze Słowacji oraz drużyna z OSP Jordanów. Drużyna wystąpiła w składzie: Białoń Dominik, Guśpiel Artur, Ryan Daniel, Sutor Dominik, Proszek Krzysztof oraz Medes Łukasz. W klasyfikacji końcowej w grupie chłopców pierwsze miejsce zajęła drużyna z OSP Jordanów uzyskując wynik 116,15 s. wyprzedzając drużyny z OSP Niskowa wynik 117,62 s. i OSP Obidza wynik 120,97 s. Najlepszym zawodnikiem w klasyfikacji indywidualnej okazał się Krzysztof Proszek z OSP Jordanów z wynikiem 25,63 s., drugie miejsce zajął Dawid Kołodziej z OSP Jazowsko 27,50 s., a trzecie miejsce Karol Wojtas z OSP Niskowa 28,09. Bardzo dobrze zaprezentował się Dominik Białoń z OSP Jordanów, który uzyskał najlepszy czas zawodów jednak strącił poprzeczkę i otrzymując punkty karne zajął miejsce poza pierwszą dziesiątką. Drużynę do turnieju przygotowywał dh Łukasz Gwiazdonik, a opiekunami drużyny podczas pobytu jej w Brzeznej byli dh Proszek Zbigniew i dh Kulka Dariusz. Wśród osób zaproszonych na turniej był dh Andrzej Gwiazdonik członek OSP Jordanów, a zarazem członek komisji ds. sportu i młodzieży przy Zarządzie Głównym ZOSP RP oraz Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego.

OSP Jordanów

Jordanów, 28 września 2015 r.

Jubileusz 130-lecia OSP Jordanów

W dniach 26 – 27 września 2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie przeżywała swój doniosły jubileusz 130-lecia istnienia jednostki.

W przeddzień głównych uroczystości tj. w sobotę 26 września 2015 r. jordanowscy strażacy udali się na cmentarz parafialny w Jordanowie, aby oddać hołd zmarłym druhom strażakom. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe plan uroczystości musiał ulec zmianie. Zaplanowana uroczysta polowa Msza Święta na cmentarzu została przeniesiona do Kaplicy Cmentarnej, w której uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i poczet sztandarowy OSP Jordanów, jak również członkowie rodzin zmarłych strażaków. Mszy Świętej przewodniczył ks. Kanonik Paweł Gunia, Proboszcz jordanowskiej parafii. Po pięknej i nostalgicznej mszy, która została odprawiona w całkowitej ciszy i skupieniu, wszyscy udali się na grób założyciela tutejszej jednostki śp. Mariana Kohlera, aby złożyć wiązankę oraz zapalić znicze.