free wordpress joomla theme templatebon de reductioncode de reductioncode reduccode promo
Slide One Slide One Slide One Slide One Slide One

OGŁOSZENIE

 

 

Bogusław Filipiak 1963-2017

sp

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 25 sierpnia 2017 r. odszedł od nas na Wieczną Wartę Druh Bogusław Filipiak, pozostawiając w smutku rodzinę, przyjaciół, znajomych oraz nas druhów strażaków.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 29 sierpnia 2017 r. w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Jordanowie o godz. 14:00.

BUDŻET OBYWATELSKI 2017

PROJEKT OSP JORDANÓW

Remont generalny sali widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.


Szanowni Państwo,

Rozpoczęło się głosowanie na wybrane zadania w Budżecie Obywatelskim 2017.

Głosowanie potrwa w dniach od 12.09.2016 r. do 26.09.2016 r.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców Jordanowa do oddania głosu na nasz projekt tj. „Remont generalny sali widowiskowo – szkoleniowej w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie”.

Wprowadzenie do projektu

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom społecznym oraz obowiązującym wymogom i trendom, ale równocześnie mając na uwadze troskę o dzieło stworzone przez naszych ojców i dziadków podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu w 2016 roku remontu kapitalnego przestarzałej sali widowiskowo – szkoleniowej. Aby rozpocząć ten etap OSP Jordanów już w 2013 roku rozpoczęła kompleksowy remont budynku Domu Strażaka. Na początek wykonano wymianę poszycia przeciekającego dachu oraz termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki.

Kolejnym etapem remontu jest remont generalny sali spełniającej funkcje przede wszystkim szkoleniowe i widowiskowe.

Wymieniony zakres remontu, którego wykonanie zaplanowane jest na IV kwartał 2016 - I kwartał 2017 zostanie sfinansowany ze środków własnych OSP Jordanów i obejmuje:

- remont klatki schodowej, wraz z przebudową wejścia głównego

- remont sali widowiskowo – szkoleniowej (wymiana poszycia sufitu, wymiana parkietu, rozmieszczenie systemów wentylacji, malowanie ścian, wymiana barierek, montaż nowego systemu oświetlenia).

Szczegóły naszego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

Przedstawiony we wniosku projekt to jeden z końcowych etapów jaki Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie planuje wykonać w roku 2017. Na remont generalny sali widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka potrzeba dużych nakładów pieniężnych, które sukcesywnie pozyskujemy w miarę możliwości z różnych źródeł. Zakupienie klimatyzacji i systemu audiowizualnego jest jednym z najistotniejszych elementów planowanego remontu. Klimatyzacja oraz odpowiednie nagłośnienie, jak również pozostałe elementy systemu audio są jednymi z najważniejszych elementów wyposażenia sali spełniającej obecne kryteria i wymogi.

Na poszczególne części zadania w ramach projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2017 składają się:

- Zakup i montaż systemu klimatyzacji tj. klimatyzatory + osprzęt.

- Zakup i montaż systemu audiowizualnego tj. głośniki, wzmacniacze, okablowanie, projektor ścienny, ekran itp.

Oczekiwania

Sala w Domu Strażaka wynajmowana jest nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom Jordanowa na spotkania społeczne, udostępniana jest na spotkania pracowników Urzędu Miasta z mieszkańcami, przedszkolom, szkołom podstawowym i ponadpodstawowym, różnego rodzaju grupom społecznym oraz pozostałym najemcom na różnego rodzaju wydarzenia bezpośrednio związane z życiem mieszkańców.

Nowoczesna i odremontowana sala w takiej postaci będzie mogła służyć przez wiele lat mieszkańcom naszego miasta i być wykorzystywana przez nich podczas różnych spotkań i imprez okolicznościowych.

Szczegóły głosowania

W głosowaniu niejawnym mogą brać udział mieszkańcy Jordanowa, którzy ukończyli 16 lat.

Głosować można poprzez:

Wypełnienie formularza na stronie https://wspoldecydujemy.pl/miasto-jordanow/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-miasta-jordanowa-na-rok-2017

lub

Pobranie, wypełnienie i złożenie do urny karty do głosowania w następujących instytucjach w Jordanowie (w godzinach ich pracy):

Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 2

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25

UWAGA! Głosować można tylko jeden raz tzn. na jeden, jedyny projekt i tylko w jeden sposób tj. albo elektronicznie na stronie www.wspoldecydujemy.pl lub poprzez wypełnienie karty do głosowania w w/w instytucjach.

Wycieczka najmłodszych strażaków MDP OSP Jordanów do KP PSP w Suchej Beskidzkiej

W dniu 2 kwietnia 2016 r. dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Okrzesika najmłodsi adepci sztuki pożarniczej z MDP OSP Jordanów uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach, które zostały przeprowadzone w Ogniku, znajdującego się na terenie KP PSP w Suchej Beskidzkiej.

Ognik to sala edukacyjna dla dzieci, która została otwarta 23 lutego 2016 r. w KP PSP Sucha Beskidzka w ramach rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. Grupa docelowa dla której została przygotowana ta sala to uczniowie klas I – III szkół podstawowych, którzy dzięki zaangażowaniu i pracy suskich strażaków poznają w teorii i praktyce zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Celem wycieczki naszych najmłodszych „Ogników” było min.:

- zapoznanie z zakresem służby strażaków w Państwowej Straży Pożarnej,

- edukacja z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej,

- uczenie bezpiecznych zachowań,

- zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku pożaru

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W OSP JORDANÓW

W dniu 6 marca 2016 r. odbyło się w OSP Jordanów Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Podczas zebrania został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna OSP Jordanów w następującym składzie:

Prezes: dh Nizioł Adam
V-ce Prezes do spraw kulturalnych, Kierownik orkiestry: dh Orawczyk Andrzej
V-ce Prezes do spraw gospodarczych: dh Leśniakiewicz Marek
Naczelnik: dh Gwiazdonik Andrzej
Zastępca naczelnika: dh Przetocki Bronisław
Skarbnik: dh Orawczyk Karolina
Sekretarz: dh Gierat-Regulska Ewelina
Gospodarz: dh Białoń Andrzej
Członek zarządu: dh Leśniakiewicz Mariusz

Komisja Rewizyjna :
Przewodniczący: dh Reroń Edward
Członek: dh Bierówka Marek
Członek: dh Proszek Zbigniew