free wordpress joomla theme templatebon de reductioncode de reductioncode reduccode promo
Slide One Slide One Slide One Slide One Slide One

OKRES POWOJENNY

 

Pierwszym prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowi po wyzwoleniu zostaje wybranym Bronisław Trąd, a naczelnikiem Czesław Skwarek.
Po 5-letniej okupacji hitlerowskiej organizowanie Straży Pożarnej trzeba było zacząć niemal od nowa.
W 1947 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowi, zostają wybrane nowe władze.
Prezesem zostaje wybranym Władysław Płaszcz, a naczelnikiem Józef Sulak, sekretarzem zostaje Marian Leśniakiewicz.

 

W tym czasie zakupiono motopompę typu D.K.W. o wydajności 800litrów wody na minutę. W tym też roku zostaje reaktywowana orkiestra dęta, dla której Zarząd Straży zakupuje brakujące instrumenty dęte. Orkiestrę prowadzi Władysław Ryłko.

 

Rok 1950 przynosi zmiany w strukturze organizacyjnej w ochotniczych strażach pożarnych, bowiem zamiast zarządów tworzone są komendy. Pierwszym komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej zostaje wybrany Józef Sulak, a jego zastępcą Marian Leśniakiewicz. Zastępcą technicznym zostaje Stanisław Leśniakiewicz. Sekretarzem Straży wybrano Stanisława Maciągę, a członkami Komendy zostają: Władysław Płaszcz i Mikołaj Zadora.

 

Rok 1950 przynosi zmiany w strukturze organizacyjnej w ochotniczych strażach pożarnych, bowiem zamiast zarządów tworzone są komendy. Pierwszym komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej zostaje wybrany Józef Sulak, a jego zastępcą Marian Leśniakiewicz. Zastępcą technicznym zostaje Stanisław Leśniakiewicz. Sekretarzem Straży wybrano Stanisława Maciągę, a członkami Komendy zostają: Władysław Płaszcz i Mikołaj Zadora.

 

W dniu 25 listopada 1951 roku oddano do użytku Miasta wodociąg miejski z ujęciem na górze Przykrzec, działający systemem grawitacyjnym oraz zostają uruchomione 22 hydranty przeciwpożarowe.

 

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie powołano Społeczny Komitet Budowy Domu Strażaka.

 

70 lecie swego istnienia obchodzi jordanowska Straż w dniu 14 sierpnia 1955 roku.

 

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Krakowie w dniu 10 czerwca 1956 roku przekazuje Jordanowskiej O.S.P. samochód bojowy Star-20 GM, a dotychczasowy samochód Jordanowska Straż przekazuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej, natomiast sikawkę ręczną nowo powstałej Jednostce OSP w Wysokiej, której założycielem był Antoni Skorupski z OSP Jordanów.

 

W 1957 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie otrzymuje od Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych w Krakowie motopompę typu "Polonia", której uroczyste poświęcenie odbyło się w dniu 4 sierpnia 1957 roku.

 

Za pracę społeczną jaką włożyła Jordanowska Straż Pożarna dla zabezpieczenia przeciwpożarowego, rozbudowy i rozwoju Miasta oraz rozwoju życia kulturalno-oświatowego- Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie- przyznał Jednostce najwyższe odznaczenie pożarnicze w Polsce "Złoty Znak Związku", który uroczyście został wręczony w dniu 18 czerwca 1961 roku Jednostce jako drugiej w Polsce.
W tym samym dniu został wmurowany kamień węgielny pod budowę "Domu Strażaka" w Jordanowie.

 

W dniu 11 września 1966 roku w ramach obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego, 400-lecia lokacji Miasta Jordanowa oraz 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie, odbyły się uroczystości na terenie Miasta, nad którymi patronat przyjął Profesor Doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W tym dniu Miasto odznaczone zostaje odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, a na jordanowskich plantach "szubertowskich" odsłonięto obelisk poświęcony żołnierzom 24 Pułku Ułanów oraz dokonano uroczystego otwarcia "Domu Strażaka".

 

W ogłoszonym konkursie na "Wzorową świetlicę" w 1966 roku na 16 O.S.P. z całego województwa krakowskiego, które zakwalifikowane zostało do ścisłej czołówki- świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Jordanów zajęła I miejsce.

 

W dniu 8 sierpnia 1968 roku Jordanowska Straż Pożarna wprowadziła do użytku autobus marki "Sanos", który w znacznym stopniu miał wpływ na rozwój kultury na terenie Miasta Jordanowa.

 

Rozkazem specjalnym Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 1969 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie otrzymała podziękowanie za aktywny udział jordanowskich strażaków w likwidacji skutków katastrofy lotniczej, która miała miejsce w dniu 2 kwietnia 1969 roku w Policach koło Zawoi.Katastrofa czytamy w rozkazie "okryła żałobą cały naród, gdyż wśród ofiar katastrofy było wielu wybitnych osobistości, odgrywających poważną rolę w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym naszego Kraju".

 

W nocy z 23 na 24 lutego 1967 roku o godzinie 22.50 na skutek wyładowań atmosferycznych nastąpił pożar kościoła parafialnego pod wezwaniem "Przenajświętszej Trójcy" w Jordanowie.
W akcji brało udział 11 jednostek strażackich. Akcją ratunkową dowodził druh Stanisław Leśniakiewicz oraz druh Józef Sulak. Dzięki sprawności dowodzenia i dzięki ofiarności i poświęceniu strażaków zdołano uratować świątynię. Spaleniu uległ tylko dach kościoła.

 

Pod hasłem "Członkowie O.S.P. przodują w realizacji zadań społeczno-gospodarczych" odbył się w dniu 4 marca 1977 roku w Sali widowiskowej "Domu Strażaka" w Jordanowie I Wojewódzki Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa nowosądeckiego.