free wordpress joomla theme templatebon de reductioncode de reductioncode reduccode promo
Slide One Slide One Slide One Slide One Slide One

Jordanów, 22 luty 2016 r.

mdpznapisem

W dniu 21 lutego 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie przeprowadzony został jubileuszowy X Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych "Jordanów 2016", nad którym honorowy patronat objął Druh Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Oddziału Głównego ZOSP RP oraz obecny osobiście Druh Edward Siarka – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jordanowie już dziesiąty rok z rzędu Turniej Halowy MDP co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony startujących drużyn. Turniej ten w znacznym stopniu przyczynia się do podnoszenia kondycji i sprawności fizycznej członków MDP, a w przyszłości strażaków – ratowników. Wzbudza on duże zainteresowanie nie tylko wśród co roku startujących drużyn, ale również wśród nowych drużyn, które dopiero zaczynają przygodę ze sportem pożarniczym i jordanowskim Turniejem. Dzisiaj wielu uczestników poprzednich edycji Turnieju jest już pełnoprawnymi członkami podziału bojowego w swoich jednostkach, a niektórzy z nich są oficerami Państwowej Straży Pożarnej.  

Dzięki Turniejowi straże pozyskują co roku nowy narybek do służby w szeregach OSP, czego najlepszym dowodem jest nowo powstała liczna drużyna OSP Jordanów – kandydatów do MDP, która w jubileuszowym turnieju wystąpiła po raz pierwszy. Ze względu na wiek tych najmłodszych zawodników (poniżej 10 lat) drużyna ta nie była klasyfikowana w grupach wiekowych, najmłodsi strażacy mieli również zmodyfikowany tor przeszkód w celu ułatwienia im startu.

Turniej przeprowadzono jako rywalizację indywidualną i drużynową, a wzięło w nim udział 143 członków i 28 drużyn MDP sklasyfikowanych w następujących grupach wiekowych:

Szkoła Podstawowa chłopcy

Gimnazjum dziewczęta

Gimnazjum chłopcy

Zawody przeprowadzono wg regulaminu Turnieju Halowego MDP – wydanie z 2016 r.

W porównaniu z rokiem ubiegłym tor przeszkód jaki musieli pokonać zawodnicy został nieco zmodyfikowany. Zniknął z niego slalom pomiędzy tyczkami, a w zamian tego trzeba było przebiec pod nisko zawieszoną poprzeczką.

Rywalizacja polegała na przeniesieniu gaśnicy, rozłączeniu węży, przeniesieniu węża na podest, połączeniu węży, przebiegnięciu pod poprzeczką, znajomości sprzętu poprzez jego odłożenie zgodnie z rysunkiem oraz zbudowaniu linii gaśniczej z dwóch odcinków węża W-52.

Podczas wykonywania zadania oprócz szybkości była ważna dokładność, za błędy przyznawane były punkty karne. Każdy zawodnik miał prawo do jednego startu, natomiast 8 zawodników w grupie szkoła podstawowa chłopcy, 8 zawodniczek w grupie dziewczęta oraz 14 zawodników w grupie gimnazjum chłopcy miało prawo do ponownego startu, z których lepszy wynik był brany pod uwagę do klasyfikacji indywidualnej. Wyniki 4 najlepszych zawodników z drużyny były brane pod uwagę do kwalifikacji drużynowej.

Funkcję Komendanta Turnieju pełnił dh Kajetan Nizioł, który na rozpoczęcie turnieju złożył meldunek o gotowości drużyn Druhowi Władysławowi Kucharskiemu V-ce Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Przewodniczącego Komisji Młodzieży.

Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska złożona ze strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, której przewodniczył st. kpt. Łukasz Białończyk z KP PSP Sucha Beskidzka.

W klasyfikacji indywidualnej członków MDP w grupie Szkoła Podstawowa chłopcy najlepszy okazał się Krzysztof Kaczmarczyk z OSP Osielec Górny. Drugie miejsce zajął Piotr Babik z OSP Osielec Górny, a trzecie miejsce zajął Michał Sroka z OSP Hucisko.

W klasyfikacji drużynowej w grupie Szkoła Podstawowa chłopcy wygrała drużyna OSP Osielec Górny przed OSP Osielec oraz OSP Hucisko.

W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt najlepsza okazała się Kinga Słonina z OSP Przytkowice. Drugie miejsce zajęła Justyna Paluch z OSP Przytkowice, a trzecie Patrycja Mrózek z OSP Sidzina. W klasyfikacji drużynowej w grupie Gimnazjum dziewczęta wygrała drużyna OSP Przytkowice przed OSP Lachowice i OSP Pałecznica.

W klasyfikacji indywidualnej członków MDP w grupie Gimnazjum chłopcy najlepszy okazał się Dominik Białoń z OSP Jordanów I, drugie miejsce zajął Krzysztof Proszek z OSP Jordanów I, a trzecie Dominik Sutor z OSP Jordanów II. W klasyfikacji drużynowej w grupie Gimnazjum chłopcy wygrała drużyna OSP Jordanów I przed OSP Przytkowice oraz OSP Dzianisz Górny.

Każdy uczestnik turnieju dostał na pamiątkę udziału w zawodach koszulkę oraz znaczek okolicznościowy button. Zawodnicy, którzy zajęli I, II i III miejsca otrzymali dyplomy, pamiątkowe medale, oraz kolorowe pufy, a drużyny puchary i dyplomy.

Organizatorem turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie we współpracy z:

- Urzędem Miasta Jordanowa,
- Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej,
- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej,
- Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej

- Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie

Swoją obecnością na turnieju zaszczycili nas:

- dh Edward Siarka – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego

- dh Władysław Kucharski - V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Przewodniczący Komisji Młodzieży

- dh Antoni Kania - Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego

- dh Krzysztof Kosiba - Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach

- dh Przemysław Wszołek – Członek Wojewódzkiego Sądu Honorowego OW ZOSP RP woj. małopolskiego

- Czesława Madoń – Członek Zarządu Powiatu Suskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jordanowie

- mł. bryg. Krzysztof Okrzesik - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej

- dh Piotr Harańczyk – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej

- dh Marian Łaciak – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej

- st. kpt. Mariusz Leśniakiewicz – Dowódca Jednostki-Ratowniczo Gaśniczej PSP w Suchej Beskidzkiej

- Iwona Bilska - Burmistrz Miasta Jordanowa

- Krystyna Firek - Przewodnicząca Rady Miasta Jordanowa

- Robert Wodziak – Sekretarz Urzędu Miasta Jordanowa, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rabie Wyżnej

- Rafał Rapacz - Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie

- Zbigniew Kołat – Dyrektor Zespołu Szkół im. Bł. Ks. Dańkowskiego w Jordanowie

- Maciej Krzyśków - Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

- Maciej Jagiełło - Redaktor Czasopisma „Strażak”

 

Tekst i zdjęcia: Adam Nizioł