free wordpress joomla theme templatebon de reductioncode de reductioncode reduccode promo
Slide One Slide One Slide One Slide One Slide One

Szanowni Państwo!

Miło Nam poinformować, że dnia 31 stycznia 2018 r. zakończyliśmy inwestycję w ramach projektu pn. "Przebudowa świetlicy i klatki schodowej w budynku remizy OSP Jordanów" dofinansowanego z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację operacji w zakresie poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w wysokości 200 000,00 zł oraz Umowy zawartej w dniu 26 lipca 2017 r. z Zarządem Województwa Małopolskiego.
Pragniemy podziękować gorąco wszystkim osobom zaangażowanym w realizację w/w projektu.

Dziękujemy pracownikom LGD "Podbabiogórze" za wsparcie merytoryczne w pozyskaniu środków pieniężnych.
Dziękujemy również Mieszkańcom Jordanowa, którzy oddali swój głos na OSP Jordanów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.