free wordpress joomla theme templatebon de reductioncode de reductioncode reduccode promo
Slide One Slide One Slide One Slide One Slide One

Życzenia Wielkanocne

RODZINNY PIKNIK STRAŻACKI1

zapisy osp

mdp2019

logo lgd 3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w grudniu 2018 r. zakończyliśmy projekt pn. "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez zakup instrumentów, wyposażenia dla Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie oraz remont pomieszczeń sanitarnych". W ramach projektu dofinansowanego z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację operacji w zakresie poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zakupiliśmy dwa nowe instrumenty saksofon tj. barytonowy i obój, wyremontowaliśmy pomieszczenia sanitarne przylegające do sali widowiskowo-szkoleniowej, jak również zakupiliśmy nową szafę na mundury.
Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w wysokości 50 000,00 zł oraz Umowy zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego.
Pragniemy podziękować gorąco wszystkim osobom zaangażowanym w realizację w/w projektu, a w szczególności dh Karolinie Orawczyk i dh Andrzejowi Orawczyk za przygotowanie i rozliczenie całego wniosku.
Dziękujemy pracownikom LGD "Podbabiogórze" za wsparcie merytoryczne w pozyskaniu środków pieniężnych.