free wordpress joomla theme templatebon de reductioncode de reductioncode reduccode promo
Slide One Slide One Slide One Slide One Slide One

Szanowni Państwo!

Miło Nam poinformować, że dnia 31 stycznia 2018 r. zakończyliśmy inwestycję w ramach projektu pn. "Przebudowa świetlicy i klatki schodowej w budynku remizy OSP Jordanów" dofinansowanego z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację operacji w zakresie poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w wysokości 200 000,00 zł oraz Umowy zawartej w dniu 26 lipca 2017 r. z Zarządem Województwa Małopolskiego.
Pragniemy podziękować gorąco wszystkim osobom zaangażowanym w realizację w/w projektu.
Dziękujemy również Mieszkańcom Jordanowa, którzy oddali swój głos na OSP Jordanów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

życzenia świąteczne zmniejszone

OGŁOSZENIE

 

 

Bogusław Filipiak 1963-2017

sp

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 25 sierpnia 2017 r. odszedł od nas na Wieczną Wartę Druh Bogusław Filipiak, pozostawiając w smutku rodzinę, przyjaciół, znajomych oraz nas druhów strażaków.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 29 sierpnia 2017 r. w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Jordanowie o godz. 14:00.

Wycieczka najmłodszych strażaków MDP OSP Jordanów do KP PSP w Suchej Beskidzkiej

W dniu 2 kwietnia 2016 r. dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Okrzesika najmłodsi adepci sztuki pożarniczej z MDP OSP Jordanów uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach, które zostały przeprowadzone w Ogniku, znajdującego się na terenie KP PSP w Suchej Beskidzkiej.

Ognik to sala edukacyjna dla dzieci, która została otwarta 23 lutego 2016 r. w KP PSP Sucha Beskidzka w ramach rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. Grupa docelowa dla której została przygotowana ta sala to uczniowie klas I – III szkół podstawowych, którzy dzięki zaangażowaniu i pracy suskich strażaków poznają w teorii i praktyce zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Celem wycieczki naszych najmłodszych „Ogników” było min.:

- zapoznanie z zakresem służby strażaków w Państwowej Straży Pożarnej,

- edukacja z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej,

- uczenie bezpiecznych zachowań,

- zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku pożaru