free wordpress joomla theme templatebon de reductioncode de reductioncode reduccode promo
Slide One Slide One Slide One Slide One Slide One

BUDŻET OBYWATELSKI 2017

PROJEKT OSP JORDANÓW

Remont generalny sali widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.


Szanowni Państwo,

Rozpoczęło się głosowanie na wybrane zadania w Budżecie Obywatelskim 2017.

Głosowanie potrwa w dniach od 12.09.2016 r. do 26.09.2016 r.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców Jordanowa do oddania głosu na nasz projekt tj. „Remont generalny sali widowiskowo – szkoleniowej w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie”.

Wprowadzenie do projektu

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom społecznym oraz obowiązującym wymogom i trendom, ale równocześnie mając na uwadze troskę o dzieło stworzone przez naszych ojców i dziadków podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu w 2016 roku remontu kapitalnego przestarzałej sali widowiskowo – szkoleniowej. Aby rozpocząć ten etap OSP Jordanów już w 2013 roku rozpoczęła kompleksowy remont budynku Domu Strażaka. Na początek wykonano wymianę poszycia przeciekającego dachu oraz termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki.

Kolejnym etapem remontu jest remont generalny sali spełniającej funkcje przede wszystkim szkoleniowe i widowiskowe.

Wymieniony zakres remontu, którego wykonanie zaplanowane jest na IV kwartał 2016 - I kwartał 2017 zostanie sfinansowany ze środków własnych OSP Jordanów i obejmuje:

- remont klatki schodowej, wraz z przebudową wejścia głównego

- remont sali widowiskowo – szkoleniowej (wymiana poszycia sufitu, wymiana parkietu, rozmieszczenie systemów wentylacji, malowanie ścian, wymiana barierek, montaż nowego systemu oświetlenia).

Szczegóły naszego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

Przedstawiony we wniosku projekt to jeden z końcowych etapów jaki Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie planuje wykonać w roku 2017. Na remont generalny sali widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka potrzeba dużych nakładów pieniężnych, które sukcesywnie pozyskujemy w miarę możliwości z różnych źródeł. Zakupienie klimatyzacji i systemu audiowizualnego jest jednym z najistotniejszych elementów planowanego remontu. Klimatyzacja oraz odpowiednie nagłośnienie, jak również pozostałe elementy systemu audio są jednymi z najważniejszych elementów wyposażenia sali spełniającej obecne kryteria i wymogi.

Na poszczególne części zadania w ramach projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2017 składają się:

- Zakup i montaż systemu klimatyzacji tj. klimatyzatory + osprzęt.

- Zakup i montaż systemu audiowizualnego tj. głośniki, wzmacniacze, okablowanie, projektor ścienny, ekran itp.

Oczekiwania

Sala w Domu Strażaka wynajmowana jest nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom Jordanowa na spotkania społeczne, udostępniana jest na spotkania pracowników Urzędu Miasta z mieszkańcami, przedszkolom, szkołom podstawowym i ponadpodstawowym, różnego rodzaju grupom społecznym oraz pozostałym najemcom na różnego rodzaju wydarzenia bezpośrednio związane z życiem mieszkańców.

Nowoczesna i odremontowana sala w takiej postaci będzie mogła służyć przez wiele lat mieszkańcom naszego miasta i być wykorzystywana przez nich podczas różnych spotkań i imprez okolicznościowych.

Szczegóły głosowania

W głosowaniu niejawnym mogą brać udział mieszkańcy Jordanowa, którzy ukończyli 16 lat.

Głosować można poprzez:

Wypełnienie formularza na stronie https://wspoldecydujemy.pl/miasto-jordanow/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-miasta-jordanowa-na-rok-2017

lub

Pobranie, wypełnienie i złożenie do urny karty do głosowania w następujących instytucjach w Jordanowie (w godzinach ich pracy):

Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 2

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25

UWAGA! Głosować można tylko jeden raz tzn. na jeden, jedyny projekt i tylko w jeden sposób tj. albo elektronicznie na stronie www.wspoldecydujemy.pl lub poprzez wypełnienie karty do głosowania w w/w instytucjach.

Wycieczka najmłodszych strażaków MDP OSP Jordanów do KP PSP w Suchej Beskidzkiej

W dniu 2 kwietnia 2016 r. dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Okrzesika najmłodsi adepci sztuki pożarniczej z MDP OSP Jordanów uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach, które zostały przeprowadzone w Ogniku, znajdującego się na terenie KP PSP w Suchej Beskidzkiej.

Ognik to sala edukacyjna dla dzieci, która została otwarta 23 lutego 2016 r. w KP PSP Sucha Beskidzka w ramach rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. Grupa docelowa dla której została przygotowana ta sala to uczniowie klas I – III szkół podstawowych, którzy dzięki zaangażowaniu i pracy suskich strażaków poznają w teorii i praktyce zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Celem wycieczki naszych najmłodszych „Ogników” było min.:

- zapoznanie z zakresem służby strażaków w Państwowej Straży Pożarnej,

- edukacja z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej,

- uczenie bezpiecznych zachowań,

- zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku pożaru

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W OSP JORDANÓW

W dniu 6 marca 2016 r. odbyło się w OSP Jordanów Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Podczas zebrania został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna OSP Jordanów w następującym składzie:

Prezes: dh Nizioł Adam
V-ce Prezes do spraw kulturalnych, Kierownik orkiestry: dh Orawczyk Andrzej
V-ce Prezes do spraw gospodarczych: dh Leśniakiewicz Marek
Naczelnik: dh Gwiazdonik Andrzej
Zastępca naczelnika: dh Przetocki Bronisław
Skarbnik: dh Orawczyk Karolina
Sekretarz: dh Gierat-Regulska Ewelina
Gospodarz: dh Białoń Andrzej
Członek zarządu: dh Leśniakiewicz Mariusz

Komisja Rewizyjna :
Przewodniczący: dh Reroń Edward
Członek: dh Bierówka Marek
Członek: dh Proszek Zbigniew

 

Pierwsze miejsce Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

OSP Jordanów

w II Halowym Turnieju MDP "Brzezna 2016"!!!

251

W dniu 23 stycznia 2016 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie wzięła udział w II Halowym Turnieju MDP „Brzezna 2016”, który odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół w Brzeznej w powiecie nowosądeckim. W turnieju udział wzięło 291 zawodników i zawodniczek reprezentujących 20 drużyn dziewcząt oraz 39 drużyn chłopców powiatu nowosądeckiego. Gościnie wystąpiły 3 drużyny ze Słowacji oraz drużyna z OSP Jordanów. Drużyna wystąpiła w składzie: Białoń Dominik, Guśpiel Artur, Ryan Daniel, Sutor Dominik, Proszek Krzysztof oraz Medes Łukasz. W klasyfikacji końcowej w grupie chłopców pierwsze miejsce zajęła drużyna z OSP Jordanów uzyskując wynik 116,15 s. wyprzedzając drużyny z OSP Niskowa wynik 117,62 s. i OSP Obidza wynik 120,97 s. Najlepszym zawodnikiem w klasyfikacji indywidualnej okazał się Krzysztof Proszek z OSP Jordanów z wynikiem 25,63 s., drugie miejsce zajął Dawid Kołodziej z OSP Jazowsko 27,50 s., a trzecie miejsce Karol Wojtas z OSP Niskowa 28,09. Bardzo dobrze zaprezentował się Dominik Białoń z OSP Jordanów, który uzyskał najlepszy czas zawodów jednak strącił poprzeczkę i otrzymując punkty karne zajął miejsce poza pierwszą dziesiątką. Drużynę do turnieju przygotowywał dh Łukasz Gwiazdonik, a opiekunami drużyny podczas pobytu jej w Brzeznej byli dh Proszek Zbigniew i dh Kulka Dariusz. Wśród osób zaproszonych na turniej był dh Andrzej Gwiazdonik członek OSP Jordanów, a zarazem członek komisji ds. sportu i młodzieży przy Zarządzie Głównym ZOSP RP oraz Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego.

OSP Jordanów